Java compileren in Google Compute Engine

Java is een van de meest populaire programmeertalen ter wereld. Het is veelzijdig en efficiënt en kan worden gebruikt om verschillende applicaties te ontwikkelen, van webgebaseerde tot mobiele apps en meer.

Als u een Java-ontwikkelaar bent en uw code in de cloud wilt compileren, vraagt u zich misschien af hoe u dit op Google Compute Engine kunt doen.

Dit artikel leidt u door de stappen om Java te compileren in Google Compute Engine.

Java compileren in Google Compute Engine

Wat is Google Compute Engine?

Google Compute Engine (GCE) is een cloud computing platform waarmee gebruikers virtuele machines kunnen uitvoeren op de infrastructuur van Google.

Het maakt deel uit van het Google Cloud Platform-servicepakket (GCP), dat andere services omvat, zoals Google Cloud Storage, Google Cloud Functions en meer.

GCE biedt verschillende opties voor virtuele machines, waaronder verschillende machinetypen, besturingssystemen en schijfgroottes.

U kunt ook vooraf geconfigureerde afbeeldingen gebruiken met populaire software zoals de Java Development Kit (JDK).

Java compileren op Google Compute Engine

U moet een paar stappen volgen om Java-code op GCE te compileren. Hier is een overzicht van wat u moet doen:

Java compileren in Google Compute Engine

Zet een Java-ontwikkelomgeving op

Voordat u Java op GCE compileert, moet u een Java-ontwikkelomgeving opzetten. Dit omvat meestal het installeren van de JDK, een set softwaretools voor het ontwikkelen van Java-toepassingen.

U kunt de JDK op een GCE-instantie installeren met behulp van de opdrachtregel. Hier is een voorbeeldopdracht die u kunt gebruiken om de JDK te installeren: sudo apt-get install openjdk-11-jdk-headless

Deze opdracht installeert de OpenJDK 11 JDK, een gratis en open-source implementatie van het Java SE-platform.

Installeer een Build Automation Tool

Nadat u de JDK hebt geïnstalleerd, moet u een build-automatiseringstool installeren. Build-automatiseringstools worden gebruikt om het bouwen, testen en implementeren van Java-applicaties te automatiseren.

Er zijn verschillende automatiseringstools voor Java-build beschikbaar, waaronder Gradle, Maven, Ant en Ivy.

U kunt deze hulpprogramma's op een GCE-instantie installeren via de opdrachtregel. Hier is een voorbeeldopdracht die u kunt gebruiken om Maven te installeren: sudo apt-get install maven

Installeer een IDE of Editor

Hoewel het compileren van Java-code met alleen de opdrachtregel mogelijk is, geven de meeste ontwikkelaars de voorkeur aan een geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) of editor. IDE's en editors bieden syntaxisaccentuering, codeaanvulling en foutopsporing.

Enkele populaire Java IDE's en editors zijn IntelliJ IDEA, Eclipse en NetBeans. U kunt deze hulpprogramma's op een GCE-instantie installeren via de opdrachtregel.

Hier is een voorbeeldopdracht die u kunt gebruiken om IntelliJ IDEA te installeren: sudo snap install intellij-idee-community –classic

Ontwikkel uw Java-toepassing

Nadat u uw ontwikkelomgeving heeft opgezet, kunt u uw Java-toepassing ontwikkelen. U kunt uw Java-bestanden maken met elke teksteditor of IDE. Nadat u uw code heeft geschreven, slaat u deze op in een bestand met de extensie .java.

Stel uw Java-toepassing samen

U moet de opdrachtregel gebruiken om uw Java-code op GCE te compileren. U kunt de Javac-opdracht van de JDK gebruiken om uw code te compileren.

Hier is een voorbeeldopdracht die u kunt gebruiken om een Java-bestand met de naam HelloWorld.java te compileren: javac HelloWorld.java

Met deze opdracht wordt een bestand met de naam HelloWorld.class gemaakt, dat de gecompileerde bytecode voor uw toepassing bevat.

Verpak uw Java-toepassing

Nadat u uw Java-code hebt gecompileerd, verpakt u deze in een JAR-bestand. Een JAR-bestand is een gecomprimeerd bestandsformaat dat wordt gebruikt om Java-toepassingen te distribueren.

U kunt een JAR-bestand maken met de opdracht JDK jar. Hier is een voorbeeldopdracht die u kunt gebruiken om een JAR-bestand met de naam HelloWorld.jar te maken: jar cvf HelloWorld.jar HelloWorld.class

Met deze opdracht wordt een JAR-bestand met de naam HelloWorld.jar gemaakt, dat de gecompileerde bytecode voor uw toepassing bevat.

Implementeer uw Java-toepassing

Nadat u uw Java-toepassing in een JAR-bestand heeft verpakt, kunt u deze implementeren in GCE. Er zijn verschillende manieren om een Java-applicatie op GCE te implementeren, waaronder het gebruik van Google Cloud App Engine of het in containers plaatsen van uw applicatie met behulp van Docker.

Als u App Engine kiest, moet u een applicatie maken en uw app configureren. yaml-bestand. Hier is een voorbeeld-app. yaml-bestand dat een Spring Boot-toepassing implementeert:

looptijd: java11

instantie_klasse: F1

behandelaars:

– url: /.*

  script: automatisch

Deze app. yaml geeft aan dat de toepassing op Java 11 moet worden uitgevoerd en een F1-instantieklasse moet gebruiken. De handlers-sectie geeft aan dat de toepassing alle aanvragen moet afhandelen.

Als u uw Java-toepassing in een container plaatst met behulp van Docker, moet u een Dockerfile maken en uw Docker-afbeelding. Hier is een voorbeeld van een Dockerfile die een Spring Boot-toepassing in een container plaatst met behulp van Jib:

VAN adoptopenjdk:11-jre-hotspot

KOPIEER target/myapp.jar /app.jar

ENTRYPOINT [“java”,,”-jar”,,”/app.jar”]

Deze Dockerfile specificeert dat de image de AdoptOpenJDK 11 JRE Hotspot-image als basisimage moet gebruiken. Het kopieert ook het JAR-bestand dat door het bouwproces is gegenereerd naar de afbeelding en specificeert de opdracht om de toepassing uit te voeren.

Nadat u uw Docker-image heeft gebouwd, kunt u deze implementeren in GCE met behulp van de gcloud-opdrachtregelinterface van de Google Cloud SDK. Hier is een voorbeeldopdracht die u kunt gebruiken om uw Docker-image te implementeren: gcloud run implement myapp –image gcr.io/my-project/my-image –platform managed

Met deze opdracht wordt de Docker-image geïmplementeerd in Google Cloud Run, een volledig beheerde service voor het uitvoeren van containers.

Conclusie

Kortom, het compileren van Java op Google Compute Engine is een eenvoudig proces dat het opzetten van een Java-ontwikkelomgeving vereist, het installeren van een build-automatiseringstool en een IDE of editor, het ontwikkelen van uw Java-applicatie, het compileren van uw Java-code, het inpakken van uw Java-applicatie en het implementeren het naar GCE.

Door deze stappen te volgen, kunt u eenvoudig Java-applicaties in de cloud compileren en implementeren.

Java compileren in Google Compute Engine-FAQ

Hoe voer ik een Java-programma uit op GCP?

Om een Java-programma op GCP uit te voeren, kunt u een Compute Engine-instantie gebruiken waarop een Java-runtime is geïnstalleerd.

Hoe voer ik een Java API-programma uit?

Om een Java API-programma uit te voeren, moet u de API bouwen en verpakken met behulp van een build-tool zoals Maven of Gradle en deze vervolgens implementeren op een server of cloudplatform zoals GCP.

Hoe compileer en voer ik een Java-bestand uit?

Om een Java-bestand te compileren en uit te voeren, gebruikt u de opdracht "javac .java" om het bestand te compileren en "java ” om het gecompileerde programma uit te voeren.

Java compileren in Google Compute Engine.

Als u Java in Google Compute Engine wilt compileren, moet u eerst een Java Development Kit (JDK) installeren en vervolgens de opdrachtregel gebruiken om uw Java-programma te compileren en uit te voeren.

Verbinding maken met GCP met behulp van Java

Om via Java verbinding te maken met GCP, kunt u de Google Cloud Java Client Libraries gebruiken, die API's bieden voor verschillende GCP-services zoals Compute Engine, Cloud Storage en BigQuery.

gerelateerde berichten

Nederlands