Failover configureren op Google Compute Engine

Steeds meer bedrijven verplaatsen hun activiteiten naar de wolk, is de behoefte aan hoge beschikbaarheid en failover-oplossingen steeds belangrijker geworden.

Google Compute Engine biedt een scala aan tools voor het configureren van failover, taakverdeling en hoge beschikbaarheid voor uw applicaties en services.

In dit artikel wordt onderzocht hoe u failover op Google Compute Engine configureert met behulp van verschillende tools en technieken voor taakverdeling.

We behandelen de basisprincipes van load balancing, failover en hoge beschikbaarheid en duiken vervolgens in de specifieke stappen voor het configureren van deze functies op Google Compute Engine.

Failover configureren op Google Compute Engine

Load Balancing en failover: wat u moet weten

Loadbalancing is het verdelen van binnenkomend netwerkverkeer over meerdere servers om ervoor te zorgen dat geen enkele server wordt overstelpt met verzoeken.

Loadbalancing is essentieel voor het bereiken van hoge beschikbaarheid en het verbeteren van de algehele prestaties van uw applicaties en services.

Failover verplaatst verkeer automatisch van een defecte of defecte primaire server naar een back-upserver.

Failover is van cruciaal belang om een hoge beschikbaarheid te behouden en ervoor te zorgen dat uw applicaties en services toegankelijk blijven ondanks een serverstoring.

Hoge beschikbaarheid verwijst naar het vermogen van uw applicaties en services om te allen tijde beschikbaar en toegankelijk te blijven voor gebruikers.

Hoge beschikbaarheid wordt bereikt door taakverdeling, failover en andere technieken, zoals gegevensreplicatie en multiregionale failover.

Nu we de basisprincipes van taakverdeling, failover en hoge beschikbaarheid hebben behandeld, gaan we kijken hoe we deze functies kunnen configureren op Google Compute Engine.

Failover configureren op Google Compute Engine

Google Compute Engine biedt verschillende load balancing-opties voor het configureren van failover en hoge beschikbaarheid, waaronder TCP/UDP Load Balancers, Cloud Load Balancing en Static IP.

Elk van deze taakverdelingsopties heeft zijn eigen voor- en nadelen, en de keuze van de taakverdelingsoptie hangt af van de specifieke behoeften van uw toepassing of service.

TCP/UDP-loadbalancers

TCP/UDP Load Balancers verdelen het verkeer over meerdere instanties van een service. Deze load balancers bieden automatische failover en kunnen verkeer routeren op basis van verschillende criteria, zoals de gezondheid van individuele instanties of de geografische locatie van de gebruiker.

Om een TCP/UDP-loadbalancer te configureren, moet u een instantiegroep voor uw service maken en vervolgens een loadbalancer maken om verkeer naar de instanties in de groep te verdelen.

U kunt statuscontroles configureren om de status van afzonderlijke exemplaren te bewaken en indien nodig automatisch een failover naar back-upexemplaren uitvoeren.

Loadbalancing in de cloud

Cloud Load Balancing is een meer geavanceerde load balancing-optie die een reeks functies biedt voor het configureren van failover en hoge beschikbaarheid.

Cloud Load Balancing kan verkeer over meerdere regio's verdelen, verkeer automatisch naar gezonde instanties leiden en IPv4 en IPv6 ondersteunen.

Om Cloud Load Balancing te configureren, moet u een backend-service voor uw applicatie of service maken, statuscontroles configureren om de status van uw instances te bewaken en een doorstuurregel maken om verkeer naar uw backend-service te routeren.

Statisch ip

Statische IP is een eenvoudige taakverdelingsoptie om failover tussen twee instanties te bereiken.

Met Static IP kunt u een primair en back-up-IP-adres toewijzen aan uw instanties en de back-upinstantie configureren om het over te nemen als de primaire instantie uitvalt.

Om een statisch IP-adres te configureren, moet u twee instanties voor uw service maken en aan elke instantie een primair en back-up-IP-adres toewijzen.

Indien nodig kunt u uw DNS-routeringsbeleid configureren om verkeer naar het primaire IP-adres en failover naar het back-up-IP-adres te routeren.

Andere technieken om hoge beschikbaarheid te bereiken

Naast loadbalancing en failover kunnen andere technieken worden gebruikt om hoge beschikbaarheid te bereiken en de algehele betrouwbaarheid van uw applicaties en services te verbeteren. Deze technieken omvatten:

Gegevensreplicatie

Gegevensreplicatie omvat het in realtime kopiëren van gegevens van de ene server of database-instantie naar de andere. Dit kan handig zijn om hoge beschikbaarheid te bereiken door ervoor te zorgen dat gegevens altijd beschikbaar zijn, zelfs als één server of database-instantie uitvalt.

Google Compute Engine biedt verschillende opties voor gegevensreplicatie, waaronder Cloud Storage, Cloud SQL en Spanner.

Cloud opslag is een eenvoudige en kosteneffectieve optie voor het opslaan en repliceren van gegevens, terwijl Cloud SQL een volledig beheerde relationele databaseservice is die automatische failover en replicatie biedt.

Spanner is een wereldwijd gedistribueerde relationele databaseservice met sterke consistentie en hoge beschikbaarheid.

Failover voor meerdere regio's

Failover in meerdere regio's repliceert uw gegevens en toepassingen in meerdere regio's om hoge beschikbaarheid en noodherstel te garanderen.

Failover in meerdere regio's kan worden bereikt met behulp van verschillende technieken, waaronder gegevensreplicatie, taakverdeling en failoverclustering.

Google Compute Engine biedt verschillende opties voor failover in meerdere regio's, waaronder Cloud Storage voor gegevensreplicatie, Cloud Load Balancing voor load balancing en Failover Clustering voor automatische failover.

Conclusie

Het configureren van failover op Google Compute Engine is essentieel om een hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid van uw applicaties en services te garanderen.

Door loadbalancing, failover en andere technieken te gebruiken, kunt u ervoor zorgen dat uw applicaties en services toegankelijk en beschikbaar blijven voor gebruikers, zelfs in het geval van een serverstoring.

In dit artikel hebben we de basisprincipes van taakverdeling, failover en hoge beschikbaarheid onderzocht en vervolgens de specifieke stappen voor het configureren van deze functies op Google Compute Engine onderzocht.

We hebben verschillende load balancing-opties besproken, waaronder TCP/UDP Load Balancers, Cloud Load Balancing en Static IP, evenals andere technieken voor het bereiken van hoge beschikbaarheid, zoals gegevensreplicatie en multiregionale failover.

Door deze stappen en best practices te volgen, kunt u failover op Google Compute Engine configureren en een hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid voor uw applicaties en services bereiken.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nederlands