Hur man lägger till EC2-instans till ECS-kluster

EC2 (Elastic Compute Cloud) och ECS (Elastic Container Service) är två populära tjänster som erbjuds av Amazon Web Services (AWS) som låter dig distribuera och hantera applikationer i moln.

Att integrera EC2-instanser i ett ECS-kluster kan ge skalbarhet, flexibilitet och enkel hantering.

I den här artikeln går vi igenom stegen för att lägga till en EC2-instans till ett ECS-kluster, vilket gör att du kan dra nytta av fördelarna med båda tjänsterna.

Hur man lägger till EC2-instans till ECS-kluster

Vad är ECS?

ECS står för Elastic Container Service. ECS är en plattform-som-en-tjänst (PaaS) som tillhandahåller ett orkestreringslager för att hantera containrar på ett kluster av noder.

Det kan skapa och hantera skalbara applikationer, inklusive distribution av webbapplikationer, batchjobb, mikrotjänster, etc.

När du använder ECS kan du distribuera dina behållare i kluster över flera datacenter. Du kan även skala ECS-instanserna upp eller ner för att möta din applikations krav.

För att använda ECS måste du först registrera dig för ett gratis konto på ecs.io. När du har loggat in klickar du på länken Konton i navigeringsfältet högst upp på sidan.

I kontoöversiktsfönstret väljer du Ditt konto och klickar sedan på Skapa nytt konto. Ange din e-postadress och ditt lösenord i motsvarande fält och klicka på Skapa konto.

Genom att klicka på Skapa nytt kluster kommer du till sidan Skapa kluster, där du kan välja dina beräkningsresurser och lägga till noder i ditt kluster.

Du behöver ett giltigt EC2-nyckelpar med behörighet för att initiera lanseringar med ECS API:er. När du har skapat ditt kluster och klickar på dess namn öppnas dess sammanfattningssida, där du kan se alla dess detaljer:

Det är allt! Du har skapat ett ECS-kluster och är redo att tillhandahålla behållare!

Så här lägger du till EC2-instans till ECS-kluster: Steg-för-steg-guide

Så här lägger du till EC2-instans till ECS-kluster: Steg-för-steg-guide

Steg 1: Gå till ECS-tjänsten och välj klustret

Logga in på din AWS Management Console och navigera till ECS-tjänsten. Väl där klickar du på klustret som du vill lägga till EC2-instansen till. Detta tar dig till sidan med klusterdetaljer.

Steg 2: Skapa ett kluster och välj EC2 Linux + Networking

På sidan med klusterdetaljer letar du upp alternativet "Skapa kluster" och väljer det. Du kommer att bli ombedd att välja en klustermall i guiden för att skapa kluster.

För den här handledningen väljer du alternativet "EC2 Linux + Networking"—denna mall passar scenariot där du vill köra EC2-instanser som uppgifter inom ECS-klustret.

Steg 3: Konfigurera klusterdetaljerna enligt instruktionerna

Därefter måste du konfigurera klusterdetaljerna enligt dina krav. Ange ett namn för klustret och välj önskad VPC (Virtual Private Cloud) och undernätskonfigurationer.

Du kan också ange EC2-instanstypen och önskat antal instanser. Se till att du följer instruktionerna och riktlinjerna under konfigurationsprocessen.

Steg 4: Vänta på att klustret skapas

Efter att ha konfigurerat klusterdetaljerna, påbörja processen för att skapa kluster. Beroende på de valda alternativen och nätverkskonfigurationerna kan det ta några minuter att skapa klustret. Ha tålamod och vänta på att processen ska slutföras.

Du kan övervaka framstegen via AWS Management Console eller använda AWS CLI (Kommandoradsgränssnitt).

Steg 5: Visa klusterdetaljerna

När klustret har skapats kan du komma åt avsnittet "Visa kluster" för att komma åt klusterdetaljerna. Det här avsnittet ger en översikt över klustrets resurser, konfigurationer och relaterad information. Ta dig tid att bekanta dig med layouten och tillgängliga alternativ.

Steg 6: Navigera till ECS-instanser

För att lägga till en EC2-instans till ECS-klustret, navigera till sidan "ECS-Instances" i klusterinformationen. Den här sidan visar befintliga instanser inom klustret och låter dig hantera deras livscykel.

Slutsats

Genom att integrera EC2-instanser i ett ECS-kluster kan du utnyttja båda tjänsternas kapacitet effektivt.

Genom att följa stegen som beskrivs i den här artikeln bör du nu förstå hur du lägger till en EC2-instans till ett ECS-kluster.

Kom ihåg att konfigurera klusterdetaljerna noggrant och vänta tålmodigt på att processen att skapa kluster ska slutföras.

När du väl har lagts till kan du dra nytta av fördelarna med ECS, såsom containerhantering, skalbarhet och tjänsteupptäckt, samtidigt som du utnyttjar flexibiliteten och kraften hos EC2-instanser.

Genom att kombinera styrkorna hos EC2 och ECS kan du optimera din molninfrastruktur för att möta kraven från dina applikationer och säkerställa smidig drift i stor skala.

relaterade inlägg

Svenska