Hur man kompilerar Java i Google Compute Engine

Java är ett av de mest populära programmeringsspråken i världen. Den är mångsidig och effektiv och kan användas för att utveckla olika applikationer, från webbaserade till mobilappar och mer.

Om du är en Java-utvecklare som vill kompilera din kod i molnet, kanske du undrar hur du gör det på Google Compute Engine.

Den här artikeln leder dig genom stegen för att kompilera Java i Google Compute Engine.

Kompilera Java i Google Compute Engine

Vad är Google Compute Engine?

Google Compute Engine (GCE) är en molntjänster plattform som tillåter användare att köra virtuella maskiner på Googles infrastruktur.

Det är en del av tjänstesviten Google Cloud Platform (GCP), som inkluderar andra tjänster som Google Cloud Storage, Google Cloud Functions och mer.

GCE erbjuder en mängd olika alternativ för virtuella maskiner, inklusive olika maskintyper, operativsystem och diskstorlekar.

Du kan också använda förkonfigurerade bilder med populär programvara som Java Development Kit (JDK).

Kompilera Java på Google Compute Engine

Du måste följa några steg för att kompilera Java-kod på GCE. Här är en översikt över vad du behöver göra:

Kompilera Java i Google Compute Engine

Konfigurera en Java-utvecklingsmiljö

Innan du kompilerar Java på GCE måste du konfigurera en Java-utvecklingsmiljö. Detta inkluderar vanligtvis installation av JDK, en uppsättning programvaruverktyg för att utveckla Java-applikationer.

Du kan installera JDK på en GCE-instans med hjälp av kommandoraden. Här är ett exempelkommando som du kan använda för att installera JDK: sudo apt-get install openjdk-11-jdk-headless

Detta kommando installerar OpenJDK 11 JDK, en gratis implementering av Java SE-plattformen med öppen källkod.

Installera ett verktyg för byggautomatisering

När du har installerat JDK måste du installera ett verktyg för byggautomatisering. Byggautomatiseringsverktyg används för att automatisera konstruktion, testning och driftsättning av Java-applikationer.

Flera Java-byggautomatiseringsverktyg, inklusive Gradle, Maven, Ant och Ivy, är tillgängliga.

Du kan installera dessa verktyg på en GCE-instans med hjälp av kommandoraden. Här är ett exempelkommando som du kan använda för att installera Maven: sudo apt-get install maven

Installera en IDE eller Editor

Även om det är möjligt att kompilera Java-kod med endast kommandoraden, föredrar de flesta utvecklare att använda en integrerad utvecklingsmiljö (IDE) eller editor. IDE:er och redigerare tillhandahåller syntaxmarkering, kodkomplettering och felsökning.

Några populära Java IDE och redaktörer inkluderar IntelliJ IDEA, Eclipse och NetBeans. Du kan installera dessa verktyg på en GCE-instans med hjälp av kommandoraden.

Här är ett exempel på kommando som du kan använda för att installera IntelliJ IDEA: sudo snap installera intellij-idea-community –klassisk

Utveckla din Java-applikation

När du har ställt in din utvecklingsmiljö kan du utveckla din Java-applikation. Du kan skapa dina Java-filer med valfri textredigerare eller IDE. När du har skrivit din kod, spara den i en fil med filtillägget .java.

Kompilera din Java-applikation

Du måste använda kommandoraden för att kompilera din Java-kod på GCE. Du kan använda JDK:s Javac-kommando för att kompilera din kod.

Här är ett exempel på kommando som du kan använda för att kompilera en Java-fil med namnet HelloWorld.java: javac HelloWorld.java

Detta kommando kommer att skapa en fil med namnet HelloWorld.class, som innehåller den kompilerade bytekoden för din applikation.

Paketera din Java-applikation

När du har kompilerat din Java-kod, paketera den i en JAR-fil. En JAR-fil är ett komprimerat filformat som används för att distribuera Java-applikationer.

Du kan skapa en JAR-fil med JDK-kommandot jar. Här är ett exempelkommando som du kan använda för att skapa en JAR-fil med namnet HelloWorld.jar: jar cvf HelloWorld.jar HelloWorld.class

Detta kommando kommer att skapa en JAR-fil med namnet HelloWorld.jar, som innehåller den kompilerade bytekoden för din applikation.

Distribuera din Java-applikation

När du har paketerat din Java-applikation i en JAR-fil kan du distribuera den till GCE. Det finns flera sätt att distribuera en Java-applikation på GCE, inklusive att använda Google Cloud App Engine eller behålla din applikation med Docker.

Om du väljer App Engine måste du skapa en applikation och konfigurera din app. yaml filen. Här är ett exempel på en app. yaml-fil som distribuerar en Spring Boot-applikation:

körtid: java11

instansklass: F1

hanterare:

– url: /.*

  manus: auto

Den här appen. yaml-filen anger att programmet ska köras på Java 11 och använda en F1-instansklass. Handlarsektionen anger att applikationen ska hantera alla förfrågningar.

Om du containeriserar din Java-applikation med Docker måste du skapa en Dockerfil och bygga din Docker-bild. Här är ett exempel på Dockerfile som innehåller en Spring Boot-applikation med hjälp av Jib:

FRÅN adoptopenjdk:11-jre-hotspot

COPY target/myapp.jar /app.jar

ENTRYPOINT [“java”,,”-jar”,,”/app.jar”]

Denna Dockerfil anger att bilden ska använda AdoptOpenJDK 11 JRE Hotspot-bilden som basbild. Den kopierar också JAR-filen som genereras av byggprocessen till bilden och anger kommandot för att köra programmet.

När du har byggt din Docker-avbildning kan du distribuera den till GCE med hjälp av Google Cloud SDK:s kommandoradsgränssnitt för gcloud. Här är ett exempel på kommando som du kan använda för att distribuera din Docker-avbildning: gcloud run deploy myapp –image gcr.io/my-project/my-image –plattformshantering

Detta kommando distribuerar Docker-avbildningen till Google Cloud Run, en helt hanterad tjänst för att köra behållare.

Slutsats

Sammanfattningsvis är att kompilera Java på Google Compute Engine en enkel process som kräver att du konfigurerar en Java-utvecklingsmiljö, installerar ett automatiseringsverktyg och en IDE eller editor, utvecklar din Java-applikation, kompilerar din Java-kod, paketerar din Java-applikation och distribuerar det till GCE.

Genom att följa dessa steg kan du enkelt kompilera och distribuera Java-applikationer i molnet.

Kompilera Java i Google Compute Engine-FAQ

Hur kör man ett Java-program på GCP?

För att köra ett Java-program på GCP kan du använda en Compute Engine-instans med en Java-runtime installerad.

Hur kör man ett Java API-program?

För att köra ett Java API-program måste du bygga och paketera API:t med ett byggverktyg som Maven eller Gradle och sedan distribuera det till en server eller molnplattform som GCP.

Hur kompilerar och kör jag en Java-fil?

För att kompilera och köra en Java-fil, använd kommandot "javac .java" för att kompilera filen och "java ” för att köra det kompilerade programmet.

Hur man kompilerar Java i Google Compute Engine.

För att kompilera Java i Google Compute Engine måste du först installera ett Java Development Kit (JDK) och sedan använda kommandoraden för att kompilera och köra ditt Java-program.

Hur man ansluter till GCP med Java

För att ansluta till GCP med Java kan du använda Google Cloud Java Client Libraries, som tillhandahåller API:er för olika GCP-tjänster som Compute Engine, Cloud Storage och BigQuery.

relaterade inlägg

Svenska