Hur man ansluter till Azure Virtual Machine från Windows 11

Är du en Windows 11-användare som försöker ansluta till en Microsoft Azure Virtual Machine men vet inte var du ska börja? Kolla inte vidare! Det här blogginlägget leder dig genom stegen för att säkra ditt Windows 11-operativsystem med en Azure Virtual Machine.

Oavsett om du har tillgång till internet eller inte, vi har dig täckt. Vi kommer också att visa dig hur du använder PowerShell och CMD för dem som föredrar kommandoradsgränssnitt.

Så luta dig tillbaka, slappna av och gör dig redo att ansluta sömlöst till din virtuella maskin med dessa lätta att följa steg.

Hur man ansluter till Azure Virtual Machine från Windows 11

Hur man ansluter till Azure Virtual Machine från Windows 11

För att ansluta till en Azure Virtual Machine (VM) från Windows 11 behöver du tillgång till Azure Portal. När du är inloggad, navigera till den virtuella datorn och välj "Anslut" från toppmenyn.

Därifrån kan du välja mellan att använda Remote Desktop eller Bastion. Om du använder Remote Desktop, ladda ner .rdp-filen och öppna den med Microsoft Remote Desktop. Du kommer att bli tillfrågad om ditt användarnamn och lösenord innan du ansluts.

Om du använder Bastion, klicka på "Använd Bastion" och följ anvisningarna. Den här metoden kräver ingen ytterligare programvaruinstallation men kanske inte fungerar om du inte har tillgång till internet.

Alternativt kan du använda PowerShell eller CMD för att ansluta via fjärrskrivbordsprotokoll (RDP). Se först till att RDP är aktiverat på både din lokala dator och Azure VM. Öppna sedan PowerShell/CMD som administratör och kör:

mstsc /v:

Detta kommer att initiera en anslutning via RDP utan att gå via Azure Portal-gränssnittet.

Kom ihåg att fjärranslutning medför säkerhetsrisker; använd alltid starka lösenord och håll programvaran uppdaterad!

Hur man ansluter till Azure Virtual Machine från Windows 11 utan internet

Att ansluta till en Azure Virtual Machine från Windows 11 utan internet kräver några ytterligare steg, men det är fortfarande möjligt.

Ett alternativ är att upprätta en punkt-till-plats VPN-anslutning mellan din lokala dator och det virtuella nätverket där din virtuella dator finns. Detta låter dig ansluta direkt till din virtuella dator med hjälp av dess privata IP-adress.

För att konfigurera VPN-anslutningen måste du skapa ett självsignerat rotcertifikat och ladda upp det till Azure. Konfigurera sedan punkt-till-plats-konfigurationen på den virtuella nätverksgatewayen i Azure Portal och installera klientens VPN-profil på din lokala dator.

När du är ansluten via VPN kan du använda Remote Desktop Protocol (RDP) eller PowerShell Remoting över HTTPS (WinRM-HTTPS) för att komma åt din virtuella dator som om den var lokal.

Det är viktigt att notera att den här metoden kanske inte är idealisk för större distributioner eller frekvent fjärråtkomst på grund av potentiella bandbreddsbegränsningar och säkerhetsproblem med självsignerade certifikat.

Men i situationer där internetanslutning är begränsad eller otillgänglig kan etablering av en punkt-till-plats VPN-anslutning ge tillförlitlig åtkomst till en Azure Virtual Machine från Windows 11.

Hur man ansluter till Azure Virtual Machine från Windows 11 med PowerShell

Att ansluta till en Azure Virtual Machine från Windows 11 med PowerShell är snabbt och enkelt. Först måste du öppna PowerShell genom att skriva "PowerShell" i sökfältet i aktivitetsfältet och välja "Windows PowerShell."

Därefter måste du installera Azure Resource Manager-modulen genom att köra följande kommando:

Installera-Modul -Namn Az -AllowClobber

När du har installerat, använd Connect-AzAccount cmdlet för att komma åt ditt Azure-konto. Ange dina referenser när du uppmanas.

När du är inloggad hämtar du information om din virtuella maskin genom att köra Get-AzVM. Detta kommer att visa detaljer som namnet på den virtuella maskinen och dess status.

För att fjärransluta till den virtuella maskinen via PowerShell, kör Enter-PSSession följt av dess IP-adress eller DNS-namn. När du väl är ansluten kan du köra kommandon som om du var inloggad lokalt.

Att ansluta till en Azure Virtual Machine från Windows 11 med PowerShell är enkelt med bara några få steg. Denna metod tillåter fjärråtkomst och hantering av dina virtuella datorer utan programvara eller applikationer från tredje part.

Hur man ansluter till Azure Virtual Machine från Windows 11 med cmd

Ett sätt att ansluta till en Azure Virtual Machine från Windows 11 är genom att använda kommandotolken (cmd). Denna metod kräver lite mer teknisk kunskap. Det kan dock vara till hjälp för dem som är bekväma med kommandoradsgränssnitt.

Öppna först cmd-applikationen på din Windows 11-dator. Sedan måste du hämta den offentliga IP-adressen för din Azure Virtual Machine. Denna information finns i din virtuella maskinresurs "Översikt"-avsnitt på Azure Portal.

Skriv sedan "mstsc.exe” i cmd-prompten och tryck på enter. Det kommer att starta Remote Desktop Connection, som låter dig ansluta till fjärrdatorer.

I Remote Desktop Connection, skriv in den offentliga IP-adressen för din Azure Virtual Machine och klicka på "Anslut". Om du uppmanas att ange autentiseringsuppgifter, ange dem vid behov.

När du väl är ansluten kan du komma åt och styra din virtuella Azure-dator via Remote Desktop Connection via cmd.

Det är viktigt att notera att den här metoden kanske inte fungerar om nätverks- eller brandväggsbegränsningar är inställda på någon sida. Kontrollera alltid med din IT-administratör innan du försöker detta tillvägagångssätt.

Vanliga frågor:

Kan en Azure Virtual Desktop Session Host endast köra Windows 11

Ja, du kan köra en sessionsvärd med operativsystemet Windows 11 i Azure Virtual Desktop. Se dock till att din virtuella dator uppfyller kraven för att köra Windows 11.

Kan Windows 11 Home köra en virtuell maskin

Du kan använda Hyper-V Manager på en dator med Windows hemversion för att skapa och hantera virtuella maskiner. Överväg dock att uppgradera ditt operativsystem om du vill ha mer avancerade funktioner för att hantera virtuella datorer i Azure Portal.

Vad är URL:en för Azure Virtual Desktop

URL:en för åtkomst till Azure Virtual Desktop beror på hur din organisations IT-avdelning konfigurerar det. Vanligtvis kommer det att ges till dig tillsammans med inloggningsuppgifter när du beviljas åtkomst till AVD.

Hur kommer jag åt mitt virtuella Azure-nätverk

Du kan komma åt ditt virtuella nätverk med flera metoder, till exempel en VPN-anslutning eller Remote Desktop Gateway (RD Gateway). Du måste ställa in lämpliga behörigheter och konfigurationer innan du fjärransluter.

Slutsats

Sammanfattningsvis kan du ansluta till en Azure Virtual Machine från Windows 11 på flera sätt, inklusive via internet eller till och med utan den. PowerShell- och CMD-kommandon är också användbara alternativ för att komma åt din virtuella maskin.

Med hjälp av Azure Portal, Remote Desktop, Operating System, Session Hosts och Resource Manager kan du hantera din virtuella maskiner blir mycket mer tillgänglig. Det är också möjligt för de som vill köra Windows 11 på sin virtuella skrivbordssessionsvärd med vissa konfigurationer.

Det är viktigt att notera att Azure Virtual Desktop erbjuder ett brett utbud av funktioner, till exempel privata värdpooler, som kan göra arbetet på distans mer effektivt genom att ge personlig åtkomst till resurser som Azure Ubuntu och andra verktyg som finns tillgängliga på Azure Marketplace.

Att ansluta till en Azure Virtual Machine från Windows 11 kräver uppmärksamhet på detaljer. Men med dessa steg som beskrivs ovan bör du inte ha några problem att komma igång idag!

relaterade inlägg

Svenska
Ads Block Detector Drivs av codehelppro.com

Annonsblockerare upptäckt!!!

Hallå där! Vi har märkt att du använder en annonsblockerare. När du använder en annonsblockerare kommer vi att upptäcka den och visa detta meddelande. Vi förstår att du vill minska irritationen på annonser, men vi vill också att du ska veta att annonser är vår huvudsakliga inkomstkälla för att hålla vår webbplats igång. Om du är villig att inaktivera din annonsblockerare eller vitlista vår webbplats kan vi fortsätta att tillhandahålla innehåll och tjänster av hög kvalitet. Dessutom kan du njuta av en bättre surfupplevelse eftersom annonserna visar mer relevant innehåll baserat på dina intressen. Tack för din förståelse och ditt stöd!