วิธีแนบแยกดิสก์ถาวรใน Google Compute Engine

Google Compute Engine (GCE) เป็นบริการเครื่องเสมือนบนคลาวด์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้แอปพลิเคชันบนโครงสร้างพื้นฐานของ Google

คุณสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งของ GCE คือความสามารถในการใช้ดิสก์ถาวร ซึ่งจะเก็บข้อมูลไว้แม้หลังจากปิดเครื่องเสมือนแล้ว

บทความนี้จะกล่าวถึงการแนบและการถอดดิสก์ถาวรใน Google Compute Engine

ก่อนที่จะดำดิ่งสู่ขั้นตอนในการแนบและถอดดิสก์ถาวร เรามาทำความเข้าใจว่าดิสก์ถาวรคืออะไร ดิสก์ถาวรคืออุปกรณ์เก็บข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องเสมือนใน GCE

ดิสก์เหล่านี้มีความทนทานสูงและเชื่อถือได้ และสามารถเก็บข้อมูลได้แม้ว่าเครื่องเสมือนจะถูกยกเลิก ดิสก์ถาวรสามารถจัดเก็บอิมเมจของระบบปฏิบัติการ ข้อมูลแอปพลิเคชัน และข้อมูลประเภทอื่นๆ

ตอนนี้เราเข้าใจดิสก์ถาวรแล้ว เรามาต่อที่การแนบและแยกดิสก์ใน GCE กัน

วิธีแนบแยกดิสก์ถาวรใน Google Compute Engine

วิธีแนบดิสก์ถาวรใน Google Compute Engine

วิธีแนบแยกดิสก์ถาวรใน Google Compute Engine

หากต้องการแนบดิสก์ถาวรใน GCE ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

 1. เปิด Google Cloud Console และไปที่เครื่องเสมือนที่คุณต้องการแนบดิสก์ถาวร
 2. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้ายของหน้าจอ ให้คลิก "ดิสก์"
 3. คลิกที่ "สร้างดิสก์"
 4. ในหน้า "สร้างดิสก์" ให้ป้อนชื่อดิสก์ เลือกประเภทดิสก์ และระบุขนาดดิสก์ คุณยังสามารถเลือกภูมิภาคและโซนที่คุณต้องการสร้างดิสก์
 5. คลิกที่ “สร้าง”
 6. เมื่อสร้างดิสก์แล้ว ให้คลิก "แนบดิสก์" เพื่อแนบดิสก์กับเครื่องเสมือน
 7. ในหน้า "แนบดิสก์ที่มีอยู่" เลือกดิสก์ที่คุณเพิ่งสร้างและระบุชื่ออุปกรณ์สำหรับดิสก์
 8. คลิกที่ “แนบ”
 9. ขณะนี้ดิสก์เชื่อมต่อกับเครื่องเสมือนแล้ว คุณสามารถตรวจสอบได้โดยไปที่เครื่องเสมือนแล้วคลิก "แก้ไข" ในหน้า "แก้ไขอินสแตนซ์" คุณควรเห็นดิสก์ที่แนบอยู่ในรายการ "ดิสก์เพิ่มเติม"

คุณแนบดิสก์ถาวรกับเครื่องเสมือนใน GCE สำเร็จแล้ว

วิธีแยกดิสก์ถาวรใน Google Compute Engine

แยกดิสก์ถาวรใน Google Compute Engine

หากต้องการแยกดิสก์ถาวรใน GCE ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

 1. เปิด Google Cloud Console และไปที่เครื่องเสมือนพร้อมกับดิสก์ถาวรที่แนบมา
 2. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้ายของหน้าจอ ให้คลิก "ดิสก์"
 3. คลิกที่ดิสก์ถาวรที่คุณต้องการแยกออก
 4. คลิกที่ “แก้ไข”
 5. ในหน้า "แก้ไขดิสก์" คลิกที่ "แยกดิสก์"
 6. ในหน้า "แยกดิสก์" ให้ยืนยันว่าคุณต้องการแยกดิสก์ออกโดยคลิก "แยก"
 7. ขณะนี้ดิสก์ถูกแยกออกจากเครื่องเสมือน คุณสามารถตรวจสอบได้โดยไปที่เครื่องเสมือนแล้วคลิก "แก้ไข" ในหน้า "แก้ไขอินสแตนซ์" คุณไม่ควรเห็นดิสก์ที่แยกออกมาอยู่ในรายการ "ดิสก์เพิ่มเติม"

คุณแยกดิสก์ถาวรออกจากเครื่องเสมือนใน GCE สำเร็จแล้ว

วิธีเพิ่ม Persistent Disk ใน Google Compute Engine

วิธีแนบแยกดิสก์ถาวรใน Google Compute Engine

หากต้องการเพิ่มดิสก์ถาวรใน GCE ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

 1. เปิด Google Cloud Console และไปที่เครื่องเสมือนที่คุณต้องการเพิ่มดิสก์ถาวร
 2. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้ายของหน้าจอ ให้คลิก "ดิสก์"
 3. คลิกที่ "สร้างดิสก์"
 4. ในหน้า "สร้างดิสก์" ให้ป้อนชื่อดิสก์ เลือกประเภทดิสก์ และระบุขนาดดิสก์ คุณยังสามารถเลือกภูมิภาคและโซนที่คุณต้องการสร้างดิสก์
 5. คลิกที่ “สร้าง”
 6. เมื่อสร้างดิสก์แล้ว ให้ไปที่เครื่องเสมือนแล้วคลิก "แก้ไข"
 7. ในหน้า "แก้ไขอินสแตนซ์" ให้เลื่อนลงไปที่ส่วน "ดิสก์เพิ่มเติม" แล้วคลิก "เพิ่มรายการ"
 8. ในหน้า "เพิ่มดิสก์ที่แนบใหม่" เลือกดิสก์ที่คุณเพิ่งสร้างและระบุชื่ออุปกรณ์สำหรับดิสก์
 9. คลิกที่ “บันทึก”
 10. ตอนนี้ดิสก์ถูกเพิ่มลงในเครื่องเสมือนและสามารถใช้เก็บข้อมูลได้

ยินดีด้วย! คุณเพิ่มดิสก์ถาวรลงในเครื่องเสมือนใน GCE สำเร็จแล้ว

วิธีลบดิสก์ถาวรใน Google Compute Engine

วิธีแนบแยกดิสก์ถาวรใน Google Compute Engine

หากต้องการลบดิสก์ถาวรใน GCE ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

 1. เปิด Google Cloud Console และไปที่เครื่องเสมือนพร้อมกับดิสก์ถาวรที่แนบมา
 2. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้ายของหน้าจอ ให้คลิก "ดิสก์"
 3. คลิกที่ดิสก์ถาวรที่คุณต้องการลบ
 4. คลิกที่ “ลบ”
 5. ในหน้า "ลบดิสก์" ให้ยืนยันว่าคุณต้องการลบดิสก์โดยพิมพ์ชื่อดิสก์ในช่อง "ชื่อ" แล้วคลิก "ลบ"
 6. ขณะนี้ดิสก์ถูกลบออกจากเครื่องเสมือน

คุณลบดิสก์ถาวรออกจากเครื่องเสมือนใน GCE เรียบร้อยแล้ว

วิธีเมานต์ดิสก์ถาวรใน Google Compute Engine

หากต้องการเมานต์ดิสก์ถาวรใน GCE ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

 1. เปิด Google Cloud Console และไปที่เครื่องเสมือนพร้อมกับดิสก์ถาวรที่แนบมา
 2. เชื่อมต่อกับเครื่องเสมือนโดยใช้ สสส.
 3. สร้างไดเร็กทอรีที่คุณต้องการเมาต์ดิสก์ถาวรโดยใช้คำสั่งต่อไปนี้: sudo mkdir /mnt/
 4. ติดตั้งดิสก์ถาวรโดยใช้คำสั่งต่อไปนี้: sudo mount /dev/sdb1 /mnt/. แทนที่ “/dev/sdb1” ด้วยชื่ออุปกรณ์ของดิสก์ถาวรและ “ ” ด้วยชื่อไดเร็กทอรีที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 3
 5. ตอนนี้คุณสามารถเข้าถึงดิสก์ถาวรจากไดเร็กทอรีที่ติดตั้งแล้ว

คุณติดตั้งดิสก์ถาวรในเครื่องเสมือนใน GCE สำเร็จแล้ว

วิธียกเลิกการต่อเชื่อมดิสก์ถาวรใน Google Compute Engine

หากต้องการยกเลิกการต่อเชื่อมดิสก์ถาวรใน GCE ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

 1. เปิด Google Cloud Console และไปที่เครื่องเสมือนพร้อมกับดิสก์ถาวรที่แนบมา
 2. เชื่อมต่อกับเครื่องเสมือนโดยใช้ SSH
 3. ยกเลิกการต่อเชื่อมดิสก์ถาวรโดยใช้คำสั่งต่อไปนี้: sudo umount /mnt/ . แทนที่ ” ด้วยชื่อไดเร็กทอรีที่ติดตั้งดิสก์ถาวร
 4. ตอนนี้คุณสามารถแยกดิสก์ถาวรโดยใช้ขั้นตอนที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ในบทความนี้

คุณยกเลิกการต่อเชื่อมดิสก์ถาวรจากเครื่องเสมือนใน GCE สำเร็จแล้ว

บทสรุป

บทความนี้กล่าวถึงวิธีการแนบ ถอด เพิ่ม ลบ ต่อเชื่อม และยกเลิกการต่อเชื่อมดิสก์ถาวรใน Google Compute Engine ดิสก์ถาวรเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของ GCE และสามารถเก็บข้อมูลได้แม้หลังจากปิดเครื่องเสมือนแล้ว

ทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในบทความนี้ คุณสามารถจัดการดิสก์ถาวรและขยายขนาดดิสก์ของคุณได้อย่างง่ายดาย สกอ ตัวอย่าง.

โปรดจำไว้เสมอว่าต้องระมัดระวังเมื่อทำงานกับดิสก์ถาวร และสำรองข้อมูลของคุณเป็นประจำเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญหายของข้อมูล

สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบการใช้ดิสก์ของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่เก็บข้อมูลไม่เพียงพอ

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

ไทย
Ads Block Detector ขับเคลื่อนโดย codehelppro.com

ตรวจพบตัวบล็อคโฆษณา!!!

สวัสดี! เราสังเกตเห็นว่าคุณกำลังใช้ตัวบล็อคโฆษณา เมื่อคุณใช้ตัวบล็อกโฆษณา เราจะตรวจพบและแสดงข้อความนี้ เราเข้าใจดีว่าคุณต้องการลดความน่ารำคาญของโฆษณา แต่เราต้องการให้คุณทราบด้วยว่าโฆษณาเป็นแหล่งรายได้หลักของเราเพื่อให้เว็บไซต์ของเราทำงานต่อไป หากคุณยินดีที่จะปิดการใช้งานตัวบล็อกโฆษณาหรือไวท์ลิสต์เว็บไซต์ของเรา เราสามารถให้บริการเนื้อหาและบริการคุณภาพสูงต่อไปได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพลิดเพลินกับประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้น เนื่องจากโฆษณาจะแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมากขึ้นตามความสนใจของคุณ ขอบคุณสำหรับความเข้าใจและการสนับสนุนของคุณ!